Hälsa och Livskraft

Hälsa och Livskraft

Vi som samarbetar här är vårdutbildade och tillämpar ett holistiskt synsätt.

I första hand gör vi utredning och balansering med Bicom Bioresonans och/eller Bicom Friskvård.

Metoden har till syfte att öka energiflödet i kroppen för att stärka kroppens självläkande förmåga.

Som komplement finns även zonterapi, meridianbehandling, ICF-coachning, kostrådgivning och hälsotester.

Willemo Carlsson, c/o Alternativmedicinska kliniken, Sandgärdsgatan 23, Växjö. Bicomterapeut, Leg ssk, Fil Mag.

Ylva Ygdevik, c/o Alternativmedicinska kliniken, Sandgärdsgatan 23, Växjö. Bicomterapeut/friskvårdare, Apotekstekniker, Undersköterska.

Ingela Oscarsson, Drottninggatan 24, Alingsås. Bicomterapeut, Leg ssk, Fil Mag.

Malin Hellsund, Poppelgatan 8A, Nässjö/c/o Alternativmedicinska kliniken, Sandgärdsgatan 23, Växjö. Bicomterapeut, Undersköterska, Kostrådgivare.

Adress

Hälsa och Livskraft

c/o Alternativmed. kliniken, Sandgärdsgatan 23

352 30 VÄXJÖ

010 - 330 03 44

info@halsaochlivskraft.se

Kontakt